Tietokirjailijamme

Kuvateksti

Varatuomari Hanna Savolainen on toiminut useita vuosia oikeudellisten aineiden opettajana kauppaopistossa, ammattikorkeakoulussa ja yliopistossa. Hän on työskennellyt myös eri lakimiesammateissa muun muassa tuomio-istuimessa sekä hoitanut lukuisia kunnallisia luottamustoimia. 

Kuvateksti

Varatuomari, kauppatieteiden lisensiaatti Markku Savolainen työskentelee asianajajana Joensuussa. Hänellä on runsaasti käytännön kokemusta konkurssipesien pesänhoitajana ja saneerausyritysten selvittäjänä toimimisesta. Aikaisemmin hän on työskennellyt maksu-kyvyttömyysoikeuden parissa esimerkiksi lakiasiaintoimistossa ja tuomioistuimessa. Savolainen on tutkinut laajasti Suomessa toteutettujen yrityssaneerausten sisältöä ja tehnyt ainoana Suomessa oikeustalous-tieteellisen lisensiaattitutkimuksen yritys-saneerauksista. Hän on myös toiminut pysyvänä asiantuntijana yrityssaneerauslain muutostarpeita selvittäneessä oikeusministeriön työryhmässä ja opettanut Joensuun yliopiston oikeustieteen laitoksella maksukyvyttömyysoikeutta.

Kuvateksti

Kauppatieteiden maisteri Antti Sirainen on Suomen Liikemiesten Kauppaopisto - Atk-Instituutin laskentatoimen lehtori. Hän on toiminut tilintarkastajana kansainvälisessä tilintarkastus-yhteisössä. Varsinaisen opetustyön lisäksi hän toimii datanomiopintojen liiketoimintaosuuden vastuuopettajana ja ammattitutkintoihin liittyvien näyttöjen vastaanottajana. Antti Sirainen toimii usean yrityksen tilintarkastajana. Hän on kirjoittanut valtaosan kirjan tilintarkastusta käsittelevästä tekstistä.

Kuvateksti

Kauppatieteiden maisteri Kalevi Suojanen on toiminut yli neljän vuosikymmenen ajan oikeudellisten asioiden kouluttajana: ensin opettajana silloisessa Lounais-Hämeen Kauppaoppilaitoksessa Forssassa, sitten lehtorina ja oikeusopin yliopettajana Suomen Liikemiesten Kauppaopistossa ja viimeksi juridiikan lehtorina HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulussa Helsingissä. Ennen opettajaksi ryhtymistään Suojanen toimi pankinjohtajana ja tilitoimiston toimitusjohtajana. Vuosikymmenien ajan hän on toiminut ja toimii yhä lukuisten yksityishenkilöiden ja yritysten lakiasioiden konsulttina. Lisäksi hän on toiminut muun muassa lautamiehenä Helsingin käräjäoikeudessa, Helsingin Nuorkauppakamarin puheenjohtajana ja on JCI Senate in Finland ry:n jäsen. Kalevi Suojanen on kirjoittanut pitkälti neljättäkymmentä oikeudellista tietokirjaa sekä toimittanut ja tuottanut parisenkymmentä käytännön lakitietoa sisältävää opetusvideota. Tietokirjailijana Kalevi on toiminut Weilin+Göösissä, WSOY:ssä ja vuoden 2013 alussa 20 vuotta täyttävässä omistamassaan ja johtamassaan KS-Kustannus Oy:ssä. 

Pekka Vanhanen

Oikeustieteen kandidaatti Pekka Vanhanen työskentelee liikejuridiikan lehtorina ja sopimus-asiantuntijana Jyväskylän ammattikorkea-koulussa. Hän on myös oikeustradenomi-koulutuksen vastuuhenkilö. Opettajauraa hänellä on takanaan pitkälti kolmattakymmentä vuotta. Hän on toiminut vuosikymmenien ajan yksityis-henkilöiden ja yritysten oikeudellisena neuvon-antajana. Hänellä on kokemusta myös nimis-miehen ja kunnallisen viranhaltijan tehtävistä.

Rauni Rautanen

Kirjojemme toimittaja: Rauni Rautanen